Skolespirene

Skolespirene  er barnehagens førskoleavdeling . Tradisjoner for skolespirene er Viking-festivalen, Espira Cup, overnatting i barnehagen, Sålefjellstur og russ. De vil også fokusere mye på friluftsliv, grillhytta og lavvo. Lek, bevegelse og læring er grunnfokus på denne avdelingen.

Espira har utviklet egen Skolespira standard. Barna skal oppleve et fantastisk siste år i barnehagen og få de beste forutsetninger for sin videre livslange læring. Skolespira ligger i skjæringspunktet mellom barnehagens og skolens kultur. Siste året i barnehagen skal ha fokus på at barna vokser seg til trygge, sterke personligheter med fantasi og forskertrang, som er godt rustet til å gå inn i skolens kultur.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk m/div. innhold og skolespirekort.

Hvert år har barnehagen et nytt satsningsområde/prosjektarbeid fra Rammeplan for barnehager. Prosjekt for 2017-2018 er natur, miljø og teknologi.

Personvern og cookies