Minispirene

Minispirene er en av barnehagens to småbarnsavdelinger.  Vi har 14 barn i alderen 0-2 år og 4 voksne som jobber her. Avdelingen satser på omsorg og god tilknytning, og bruker god tid på tilvenning av barna. Etter hvert som barna blir trygge så får de nye utfordringer og prøver seg ut mer. Småbarnsavdelingene våre samarbeider mye på tvers, blant annet ved felles turer, måltider og deler på å ha vognvakt for de barna som sover. Hvert år har barnehagen et nytt satsningsområde/prosjektarbeid fra Rammeplan for barnehager. Prosjekt for 2017-2018 er natur, miljø og teknologi.

Personvern og cookies