Miljøspirene

Miljøspirene er en av barnehagens to mellomavdelinger. Her er barna fra 3 – 5 år gamle. Avdelingene samarbeider mye på tvers, blant annet med bakegruppe, formingsgruppe og turgruppe hver torsdag. I tillegg er barna fra disse to avdelingene med på en utegruppe som rullerer hver uke. På mellomavdelingene er det også mye fokus på omsorg og lek.  Hvert år har barnehagen et nytt satsningsområde/prosjektarbeid fra Rammeplan for barnehager. Prosjekt for 2017-2018 er natur, miljø og teknologi.

Personvern og cookies