Miljøspira

Miljøspira skal lære barna å bli glade i naturen. Tidlige erfaringer med turer i skog og mark kan ha stor betydning for barnas videre utvikling og deres holdninger til det å ta vare på naturen. Ved å ta i bruk naturen som en del av det daglige tilbudet i barnehagen, gir vi barna opplevelser og inntrykk som bidrar til at de blir glade i å ferdes ute i all slags vær. Det å oppleve værforandringene direkte på kroppen og få anledning til å undre seg over små og store fenomener der hvor de er, gir barna erfaringer og inntrykk som varer lenge.

Gjennom Miljøspira vil barna få delta i aktiviteter som gir dem mulighet til å prøve seg ut med forskjellige typer redskaper og verktøy. Barna får også anledning til å utvikle interesse og forståelse for viktigheten av å ta vare på miljøet. Ved å delta i barnehagens daglige rutiner rundt f.eks. kildesortering får barna verdifull kunnskap om avfallshåndtering og gjenbruk.

Vårt mål er at alle våre barnehager skal sertifiseres som Miljøfyrtårn. I dag er nær 60 av våre barnehager sertifisert og resten arbeidet for å bli det.

Personvern og cookies