Lek og læring

Leken har en stor plass i hverdagen – leken er det viktigste barnet gjør i barnehagen og har en stor verdi i seg selv. Samtidig er den kilde til læring på mange områder. Vi legger derfor til rette slik at barna i stor grad har frihet til å velge hva de vil leke, hvor de vil leke og hvem de vil leke med.

De voksne deltar i lek for å bli bedre kjent med barna. Barn føler seg betydningsfulle når voksne leker med dem. Ved å delta i lek lærer vi voksne mye om hvordan barnet betrakter seg selv og andre. Vår oppgave som voksne blir å legge til rette for mye lek. Dette innebærer blant annet voksne som gjør seg tilgjenglige ved å se og høre det enkelte barn og ta deres innspill alvorlig. Vi er opptatt av å se muligheter snarere enn begrensninger. Deltagelse i lek bidrar også til at vi er i bedre stand til å hjelpe barn som for eksempel ikke får være med i lek med andre barn, barn som har en negativ rolle i leken eller barn som ofte er i konflikter.

Mål for lek og læring:

  • Personalet legger til rette for gryende lek.
  • Leken foregår i utgangspunktet på barnas premisser.
  • Personalet er bevisste på barnas lek og gir barna tid til å utfolde seg.

 

Personvern og cookies